Polskie wyzwanie: oszczędzanie – Postawy Polaków wobec finansów

Przedstawiciel Stowarzyszenia EFFP Polska Marta Zięba-Szklarska wzięła udział w konferencji  pt. „Polskie wyzwanie: oszczędzanie”  na której zaprezentowane zostały  wyniki IX edycji badania „Postawy Polaków wobec  finansów” –  jednego z najważniejszych badań kompetencji finansowych w Polsce. Na konferencji zostały poruszone tematy dotyczące barier w oszczędzaniu Polaków, o tym jak dużo powinniśmy oszczędzać, jak przekonywać do długoterminowego…Continue reading Polskie wyzwanie: oszczędzanie – Postawy Polaków wobec finansów