Polskie wyzwanie: oszczędzanie – Postawy Polaków wobec finansów

pap

Przedstawiciel Stowarzyszenia EFFP Polska Marta Zięba-Szklarska wzięła udział w konferencji  pt. „Polskie wyzwanie: oszczędzanie”  na której zaprezentowane zostały  wyniki IX edycji badania „Postawy Polaków wobec  finansów” –  jednego z najważniejszych badań kompetencji finansowych w Polsce.

Na konferencji zostały poruszone tematy dotyczące barier w oszczędzaniu Polaków, o tym jak dużo powinniśmy oszczędzać, jak przekonywać do długoterminowego oszczędzania na przyszłość a także o tym, czy edukacja finansowa w Polsce leży odłogiem.

Wydarzenie było jednym z elementów obchodów Światowego Dnia Oszczędzania (30 października).

Raport badania „Postawy Polaków wobec  finansów”  dostępny jest poniżej:

Konferencja Prasowa Raport Postawy Polaków wobec finansów 2016

Artykuł ze strony Europejskiej Federacji Doradców Finansowych www.effp.pl